מערכת זום (ZOOM) היא מערכת אינטראקטיבית ללימוד מרחוק המאפשרת קיום מפגשים וירטואליים במספר פלטפורמות שונות, דרך המחשב הביתי הטלפון הסלולרי ובאמצעות שיחת טלפון.

משתתפי המפגשים יכולים לראות ולשמוע אלו את אלו בחלוניות וידאו קטנות במעין תצוגת גלריה, לעקוב אחר חומרי עזר שמציג המנחה כגון מצגת, מסמך וסרטון, לכתוב על החומרים הללו ובהתאם לרשות המנחה אף להציג בעצמם.

שימושים עיקריים : המערכת משמשת לפגישה וצ'אט בין קבוצות, חדרי ישיבות וירטואליים, העברת סמינרים וירטואליים Webinars, חיבור וממשק עם תוכנות ומערכות שונות.

המערכת בעלת רמת נגישות גבוהה ומאפשרת הפעלה ושימוש מותאם לאדם עם לקות ראייה או עיוורון מלא באמצעות קיצורי מקשים על פי הפרוט הבא:

 1. פעולה: הגדלה של המסך לגודל מלא
  • שם הכפתור: Enter full screen
  • קיצור מקשים: Alt + f
 2. פעולה: צפייה בדובר או בכל משתתפי השיחה
  • שם הכפתור: Speaker View or Gallery View
  • קיצור מקשים: Alt + f1
 3. פעולה: שימוש במיקרופון – פתיחה וסגירה
  • שם הכפתור: Mute
  • קיצור מקשים: Alt + A
 4. פעולה: שימוש מצלמה- פתיחה וסגירה
  • שם הכפתור: Stop Video or Start Video
  • קיצור מקשים: Alt + v
 5. פעולה: שיתוף מסך או הפסקת שיתוף
  • שם הכפתור: Share
  • קיצור מקשים: Alt + s
 6. פעולה: פתיחת או סגירת צ'אט
  • שם הכפתור: Chat
  • קיצור מקשים: Alt + h
 7. פעולה: סגירת צ'אט נוכחי
  • קיצור מקשים: Ctrl + w
 8. פעולה: מעבר לצ'אט קודם
  • קיצור מקשים: Ctrl + arrow up
 9. פעולה: מעבר לצ'אט הבא
  • קיצור מקשים: Ctrl + arrow down
 10. פעולה: מעבר לצ'אט עם משתתף ברשימת המשתתפים
  • קיצור מקשים: Ctrl + t
 11. פעולה: הצגת סרגל כלים
  • קיצור מקשים: Ctrl + ALT + Shift
 12. פעולה: פתיחת חלון הזמנת משתתפים
  • קיצור מקשים: Alt + i
 13. פעולה: פתיחת רשימת משתתפים בשיחה –כולל אפשרות לצ'אט אישי
  • שם הכפתור: Manage Participants
  • קיצור מקשים: Alt + u
 14. פעולה: הקלטת השיחה למחשב של מנהל השיחה (host) – הפעלה ועצירה
  • קיצור מקשים: Alt + R
 15. פעולה: הקלטת השיחה ל"ענן" zoom  – הפעלה ועצירה
  • קיצור מקשים: Alt + c
 16. פעולה: עצירת הקלטה
  • שם הכפתור: Pause record
  • קיצור מקשים: Alt + p
 17. פעולה: הזמנת משתתפים נוספים למפגש ב 3 דרכים: ברירת מחדל, תיבת הדואר של yahoo, תיבת הדואר של Gmail
  • שם הכפתור: Invite
  • קיצור מקשים: Alt + L
 18. פעולה: סיום שיחה
  • שם הכפתור: End Meeting
  • קיצור מקשים: Alt + Q
 19. פעולה: הצגת או הסתרת חלון רשימת משתתפים
  • קיצור מקשים: Alt + U
 20. פעולה: הרמת יד – הצבעה
  • קיצור מקשים: Alt + y
 21. פעולה: הפעלת שליטה מרחוק
  • קיצור מקשים: Alt + shift + R
 22. פעולה: כיבוי שליטה מרחוק
  • קיצור מקשים: Alt + shift + G

קיצורי מקלדת הבאים ניתנים רק עבור קורא מסך JAWS (החל מגרסת JAWS 2019, לגרסאות ישנות יותר ניתן להריץ סקריפט).

 1. פעולה: ביטול  התראות קוליות כגון: משתתף נכנס או עוזב את החדר, הרמת יד, הודעות בצ'אט ועוד
  • קיצור מקשים: ALT + WINDOWS + s
 2. פעולה: שמיעה של ההתראה האחרונה גם כאשר ההתראות היו מושתקות
  • קיצור מקשים: ALT + WINDOWS + A
 3. פעולה: לוודא האם ההתראות של זום כבויות או פעילות
  • קיצור מקשים: INSERT + TAB
 4. פעולה: לגלות האם הקלטת השיחה פעילה או לא
  • קיצור מקשים: ALT + R
 5. פעולה: לגלות האם ההקלטה במצב מושהה או מחודש
  • קיצור מקשים: ALT + P
 6. פעולה: לשמוע עד 10 צ'אטים אחרונים
  • קיצור מקשים: CTRL + 1 (אחד אחרון), CTRL + 2 (שניים לפני) וכך הלאה עד CTRL + 0 (עשרה לפני)
 7. פעולה: תפריט עזרה לקיצורי מקלדת
  • קיצור מקשים: INSERT + h

לתמיכה בשימוש במערכת הzoom ובנושאים נוספים :

לתמיכה בהתחברות ובשימוש במערכת zoom: