על מנת לקיים מפגש לימוד נגיש, מכבד ושוויוני לסטודנט/ית עם מגבלה חושית, על סגל הוראה אשר מוביל תהליכי למידה מקוונים לסטודנטים עם מגבלה חושית, להכיר ולדעת את יישומי ופעולות הנגישות המרכזיות בתוכנת zoom . המפגש שלפניכם עוסק ביישומי הנגישות המרכזיים בתוכנת zoom למשתמשי מחשב