תכנית המכינות לחיים עצמאיים שמה לה למטרה חיזוק עצמאות של הצעיר/ה עם עיוורון או לקות ראייה.

המפגש שלפניכם התקיים כחלק מחשיפה התוכנית למשתתפים, הורים ואנשי מקצוע

מאי 2024