מחלות העיניים אשר משפיעות על ירידה בראייה בגיל המבוגר הן רבות. לכולן השפעה תפקודית ורגשית על חיי האדם. מה הן המחלות המרכזיות והביטוי שלהן?

כיצד שירותי שיקום שונים מחזקים את תפקוד והתמודדות האדם וסביבתו הקרובה עם מחלות אלה בחיי היום יום.

המפגש שלפניכם התקיים כחלק מפעילויות חודש המודעות ה-13 לבריאות העין בשיתוף פעולה בין מרכז מגדל אור ועמותת "לראות"