כיצד אמורים לזהות מדרגות יורדות שמפתיעות אותנו בדרך? היכן מתחיל מהלך מדרגות והיכן מסתיים, מהו שיפוען, מהם האמצעים שיכולים לעזור לנו לעקוב אחר מהלך המדרגות ולהגביר הבטחון שלנו.

המידע שלפניכם מדגיש את פעולות מרכזיות בזיהוי מהלך מדרגות במרחב

במבנה ציבורי או בשטחים שמחוץ לבנין, בהגיענו למהלך מדרגות יורד אמור להימצא לפני המדרגה העליונה משטח העשוי עיגולים בולטים. המשטח הזה נקרא 'משטח אזהרה', שמטרתו היא להזהיר מפני סכנה. המשטח הזה יהיה גם בניגוד חזותי לרצפה שבסביבתו, כלומר יתקיים קונטרסט בין צבע המשטח לבין סביבתו הקרובה. רוחבו של המשטח יהיה 60 ס"מ לפחות, כדי שלא נחטיא אותו בפסיעה, ונדלג מעליו. גובה הבליטות העגולות הוא 5 מ"מ,מחוץ למבנה, ובסביבות 3.5 מ"מ בתוך מבנה. אורכו של המשטח הוא כאורך מדרגה, או קצר ממנה ב- 10 ס"מ מכל צד. קצה המשטח, הקרוב אל המדרגה הראשונה,  יהיה במרחק של רוחב מדרגה (רוחב שלח מדרגה) או עד 10 ס"מ יותר מכך. סימן (משטח) האזהרה נמצא בראש כל מהלך מדרגות. כאשר נמצאים במשטח ביניים (פודסט) וישנם בתי אחיזה המשכיים משני הצדדים, לא יהיה משטח אזהרה לפני מהלך מדרגות יורד.,

משטח האזהרה אמור להיות מורגש על ידי מקל נחיה או על ידי כף רגל נעולה. הניגוד החזותי עשוי לשמש אנשים עם שרידי ראיה (עם לקות בראיה). הסימן הזה אמור להזהיר מפני נפילה למהלך המדרגות.

2.זיהוי בית האחיזה

לאורך מהלך המדרגות מצוי לפחות מצד אחד שלהן, בית אחיזה, המכונה גם 'מעקה'. שיפועו אמור להיות מקביל לשיפוע מהלך המדרגות. במשטחי הביניים הוא אמור להיות אופקי, ושיפועו מתחיל במקום שבו המדרגות מתחילות או מסיימות את מהלכן המשופע.  בית האחיזה אמור להיות חלק ונוח לגריפה, כלומר להחלקת כף היד לאורכו, תוך העקיבה אחריו.

כדי להקל את איתור בית האחיזה על ידי אנשים עם שרידי ראיה (לקות בראיה) בית האחיזה אמור להיות בניגוד חזותי לסביבתו. כלומר, בצבע קונטרסטי לקיר שעליו הוא מותקן. כאשר  אין ניגוד חזותי מספק בין בית האחיזה לסביבתו, אמור להמצא סימן בניגוד חזותי , על בית האחיזה עצמו במקום שבו מתחיל השיפוע. הסימן יהיה באורך של כ- 20 ס"מ. מטרת הסימן למשוך את העין של האדם עם לקות בראייה לכיוון בית האחיזה.

3. זיהוי סימון חזותי של המדרגות.

לאורך הקצה של כל משטח אופקי במדרגה (שלח מדרגה) במרחק שאינו גדול מ- 3 ס"מ מהקצה שמעל מדרגה נמוכה יותר, יהיה פס ברוחב שבין 3 ל- 5 ס"מ בניגוד חזותי לגוון המדרגה. סימנים אלו אמורים לסייע לאנשים עם שרידי ראיה לזהות את המדרגות ואת הקטע המסוכן בכל מדרגה, שהוא הסיומת של המדרגה מעל מדרגה נמוכה ממנה. הפס יימשך לאורך כל המדרגה, ואפשר שיהיה קצר עד 10 ס"מ מכל אחד מקצות המדרגה.

4. זיהוי מספר הקומה בכיתוב מישושי על בית האחיזה.

ישנם מקומות בהם בקצה בית האחיזה, עם ההגעה לקומה מסוימת, יירשם מספר הקומה בכיתוב מובלט הניתן למישוש  על החלק האופקי של בית האחיזה. אם אין קטע ישר בבית האחיזה, הוא יימצא בתחילת שיפוע בית האחיזה. הכיתוב המובלט יימצא על בית האחיזה המצוי מימינו של המשתמש בדרך, העושה דרכו אל הקומה, שבה ישנה היציאה הראשית מהבנין.  לדוגמא: בקומה 3, על בית האחיזה היורד מקומה 4, יהיה הכיתוב '3', בצד הימני של היורד מקומה 4 לקומה 3. כלומר, בקומה 3 זה יהיה על בית האחיזה השמאלי המוליך לקומה 4. ועוד דוגמא: בקומת הכניסה, בה יוצאים אל מחוץ לבנין, יהיה רשום המספר '0', על בית האחיזה היורד מקומה 1, וגם על בית האחיזה העולה מקומה מינוס 1. יכול להיות שיהיה רק רישום אנלוגי של הסיפרה, כלומר, לא בכתב ברייל. כמו כן, אפשר שיהיה בקומת היציאה גם חץ מובלט שיורה אל כיוון הדלת, המובילה אל מחוץ לחדר המדרגות אל הכיוון ליציאה מהבנין.

5. שימוש בטוח במדרגות.

מוצע עם זיהוי מהלך מדרגות לחפש את מיקומו של בית האחיזה באחד הצדדים של המדרגה הראשונה. אחיזה בבית האחיזה וביצוע גריפה שלו מאפשרים להרגיש את שיפוע מהלך המדרגות, הגעה אל משטח ביניים, תחילת מהלך או סיומו. אחיזה בבית האחיזה עשויה למנוע נפילה במקרה של מעידה, ומגבירה את תחושת הבטחון של המשתמש.

6. מדרגות נעות (דרגנוע).

בית האחיזה נע במקביל לתנועת המדרגות. חשוב להניח יד על בית האחיזה כדי להגביר בטחון ולשם קבלת מידע על תחילת וסיום המהלך. בדרך כלל בתחילת המהלך, בקצהו העליון והתחתון, תהיינה שתיים עד שלוש מדרגות במצב אופקי, לפני שהן מתחילות לעלות או לרדת. קטע זה אמור להרגיל את האנשים לתנועת הדרגנוע. בקטע זה בית האחיזה אופקי, אף הוא. משתמשי מקל נחיה יכולים להניח את המקל על המדרגה שלפניהם. כשמגיעים לקטע האופקי יעלה המקל או ירד, בגובה של מדרגה אחת.  לפני דרגנוע אין משטח אזהרה כמתואר קודם, אלא אמורים לחוש במשטח מתכת, המכסה את מנועי המדרגות הנעות. מרקם המכסה הזה שונה בדרך כלל ממרקם הרצפה שבסביבה, וכן משמיע קול שונה במגע עם מקל או רגליים. המשטח הזה מסמן לנו כניסה אל דרגנוע.

רשם: ראובן ברון – מורשה נגישות