המושג "נגישות דיגיטלית" מתייחס למוצר דיגיטלי: אתר , מסמך מחשב, מערכת מידע ואפליקציה. המוצר ייחשב כנגיש רק במידה וביכולתו של כל אדם, לקבל מהמוצר את כל המידע ולבצע את כל הפעולות הנדרשות באמצעות החושים שיש לו.

המצגת שלפניכם, הוצגה כחלק מאירועי יום קידום המודעות לציבור עם עיוורון או לקות ראייה .

בין המידע המוצג בה, עקרונות ליישום נגישות דיגיטלית עבור אדם עם מגבלה ככלל ועבור עם אדם עם עיוורון או מגבלת ראייה בפרט.