השימוש בתוכנת zoom , עלה בצורה משמעותית בעת האחרונה. על מנת לאפשר למשתתף עם עיוורון או לקות ראייה השתתפות מכילה, שוויונית וכזו שמאפשרת לו לקחת חלק ככל משתתף אחר, יש לחזק את היכולת האישית להפעיל את המערכת על כל אפשרויות הנגישות שבה

המידע שלפניכם מציג מספר סיטואציות, בהן נדרש משתתף לביצוע פעולות על מנת לקחת חלק בשיח הקבוצתי בצורה מונגשת .

למסמך זה 2 חלקים :

 1. צורתו הוויזואלית של מממשק הzoom במחשב
 2. פעולות ומצבים במפגש מקוון – כולל 8 מקרים שונים (א-ח)

צורתו הוויזואלית של מממשק הzoom במחשב

על מנת לעשות שימוש מותאם ונח לכל משתמש עם לקות ראייה במערכת הzoom חשוב להכיר את צורתו הוויזואלית של ממשק הzoom: הבנת והכרת צורתו הוויזואלית כמובן שפחות משמעותית לאדם עם עיוורון מלא, מכיוון שכל פעולה ניתנת להפעלה גם בעזרת קיצורי מקשים שיתוארו בהמשך.

מסך מערכת הzoom במחשב, מתחלק לשלושה חלקים עיקרים, אשר ניתנים לשליטה, שינוי והתאמה , למאפייני כל משתתף וצרכיו ולכל פעולה שמתרחשת בעת המפגש.

 • חלקו התחתון של מסך המשתתף בשיחה: כולל שורת לחצי פעילות ותגובות, אשר חלקם הגדול פעיל לכל המשתתפים – כולם ניתנים להפעלה גם בעזרת לחיצה ע"י שימוש בעכבר (למשתמש רואה) וגם בעזרת קיצורי מקלדת (למשתמש עם עיוורון מלא)
 • חלק אמצעי של מסך המשתתף בשיחה: אשר מהווה את רובו של מסך הגלוי לעיני המשתמש, כולל את כל ההיבט הוויזואלי המרכזי שמוצג במהלך השיחה – חלונית וידאו , חומרים אשר שותפו ע"י מנהל או משתתף בקבוצה וכו' . חשוב לציין –  בחלקן העליון חלוניות הווידאו, ישנן מספר אפשרויות וריבועים ויזואליים, אשר מאפשרים את בחירת אופן הצגת השילוב בין החומרים הוויזואליים המוצגים לבין חלוניות המשתתפים או המנחה. לדוגמא- צפייה בצורה מרכזית בחומר מוצג בגדול במשתתפי השיחה בקטן, הקטנה לחלוטין של חלוניות הווידאו והגדלה של החומרים המוצגים או מנחה הקבוצה ועוד
 • חלקו עליון של מסך המשתתף בשיחה: חלק מצומצם הכולל שתי לחיצים :
 • שליטה על גודל המסך full screen
 • gallery view /speaker view אשר מאפשר לבחור האם לראות את הדובר בכל רגע נתון בשיחה, או האם לראות את כל או חלק ממשתתפי השיחה

פעולות ומצבים במפגש מקוון

במפגש מקוון אשר עושה שימוש בתוכנת zoom , יתקיימו מצבים שונים אשר יחייבו את המציג (מורה, מרצה) בהתייחסות לאופן הצגתם הן ברמה הוויזואלית והן ברמת תיווך התוכן המוצג. יחד עם זאת ניתן בעזרת הכרות עם התוכנה ושימוש נכון באפשרויות אשר היא מאפשרת לחזק גם אצל המשתתף את היכולת להתאים את המידע המוצג לצרכיו, מידת לקות ראייתו ויכולתו הטכנולוגית.

פעולות מקדימות :

סידור מסך המשתתף לפי נוחות המשתתף – על מנת להקל על ההשתתפות יש למקם את אפשרויות המסך הראשי לנוחות, להעדפות ויכולת הראייה ולאופן ההשתתפות במפגש 

 • שימוש במקשים gallery view ו speaker view  לבחירת המוצג בחלוניות הווידאו
 • שימוש בכפתורי חלוניות הווידאו למיקום נח של חלוניות המשתתפים והדובר

לפניכם מספר מצבים אפשריים  והאופן המומלץ לשימוש במערכת zoom

1. פתיחת וסגירת מצלמה

המנחה מנהל את המפגש  והנך מעוניין לסגור את המיקרופון והמצלמה, על מנת לבצע פעולה אישית מסוימת מבלי להיחשף ויזואלית או בשמע:

 • משתתף עם לקות ראייה : מקש המיקרופון והמצלמה הינם שני המקשים השמאליים ביותר בחלקו התחתון של המסך. ברגע לחיצה על כל אחד מהם, צבעו יהפוך אדום וקו אלכסון המסמן "סגירה" יופיע על גבי המקש. על מנת לפתוח את המצלמה או המיקרופון יש ללחוץ בשנית.
 • משתתף עם עיוורון מלא : כמו כל פקודות הzoom גם הפעלת וסגירת מצלמה ומיקרופון אפשריים בעזרת קיצורי מקשים :

סגירת ופתיחת מצלמה Alt + v

סגירת ופתיחת מיקרופון Alt + A

2. המנחה השתיק מיקרופונים בעזרת פעולת mute all והמשתתף מעוניין לדבר

ביצוע פעולת "הרמת יד"

 • משתתף עם לקות ראייה: על מנת לבצע את פעולת "הרמת יד" יש לבצע פעולה מקדימה של לחיצה על כפתור participants . כפתור הרמת היד ממוקם ליד שם המשתתף וצורתו הויזואלית היא של כף יד פתוחה
 • משתף עם עיוורון מלא – קיצור המקשים ALT+y
3. המנחה מעלה קובץ לשיתוף וצפייה של משתתפי הקבוצה וצורתו הוויזואלית של המסך משתנה.

זו פעולה שמחייבת "התאמה מחדש" של המסך על מנת לאפשר צפייה נוחה והשתתפות בשיעור.

 • שימוש מחודש במקשים gallery view ו speaker view  לבחירת המוצג בחלוניות הווידאו
 • שימוש בכפתורי חלוניות הווידאו למיקום נח של חלוניות המשתתפים והדובר
 • תרגול לחיץ המעבר בין משתתפי הקבוצה (לצפייה של 5 בכל פעם)
4. אני מעוניין לראות רק את המנחה ולא את כל המשתתפים מכיוון שזה מקשה עלי ומעמיס על הראייה
 • שימוש מחודש בכפתור על Gallery Views: – (Alt + f1) (Alt + f2
 5. אני מעוניין להגדיל גודל טקסט בקובץ שהמנחה העלה
 • על מנת להגדיל טקסט ניתן לעשות שימוש בתוכנות הגדלה קיימות במחשב

(zoom text לדוגמא) אך בנוסף ניתן לעשות שימוש ביישומים של מערכת ההפעלה windows 10  : היישום הרלוונטי הוא "זכוכית מגדלת" . ניתן להפעילו בעזרת קיצורי המקשים :  windows + להגדלה או windows –   להקטנה

לאחר לחיצה על קיצור המקש, תיפתח חלונית של היישום ותאפשר שליטה על אחוזי הגדלה

ניתן לסגור את היישום בעזרת סגירת החלונית בכל רגע נתון

 6. המנחה  מעלה קובץ ואני רוצה לשנות את רמת הניגודיות של הצבעים ה(contract)

גם בפעולה זו ניתן ומומלץ לעשות שימוש 10windows וביישום "היפוך צבעים"

 • הקיצור הרלוונטי הוא שילוב של שלושה מקשים : alt + shift + prt scr

בגרסאות לא מעודכנות  של windows, יתכן וצריך הפעלת היישום  זכוכית מגדלת כפעולה מקדימה , ביצוע הגדרה של האחוזים בחלונית ל ל100%

 

7. אני רוצה להבין מי נמצא בשיחה במקביל אלי ולנהל איתו Chat כתוב

פעולת הצ'אט היא פעולה אשר מחייבת רמת מתקדמת של יכולת שימוש במערכת zoom

משתתף עם לקות ראייה : כפתור הצ'אט נמצא במרכזו של החלק התחתון של היישום

לחיצה עליו תיפתח בחלקו השמאלי של המסך חלון מאונך אשר יציג את רשימת הנוכחים ובחלקה התחתון שורת כתיבה .

ניתן לקיים צ'אט עם כל אחד ממשתתפי הקבוצה או כתיבה לכולם יחד. בעזרת שימוש בלשונית בחירת משתתפים בשורת הכתיבה.

משתתף עם עיוורון :

 • שימוש בקיצור המקש Alt + h לפתיחת חלונית הצ'אט
 • מעבר בעזרת tab לשורת הכתיבה וללחיץ בחירת הנמען לכתיבה
  8. תוכנת "קורא מסך" בה אני עושה שימוש, מפריעה לי לשמוע את המנחה ואת השיח
 • על מנת להשתיק את התראות תוכנת קורא המסך, יש ללחוץ על כפתור ctrl
9. אני מעוניין להתנתק מהשיחה :
 • משתתף עם לקות ראייה : כפתור הניתוק נמצא בחלקו התחתון של המסך . זהו המסך הימיני ביותר וצבעו אדום.
 • משתתף עם עיוורון :שימוש בקיצור המקשים : Alt + Q