היום השימוש במצלמה לשיחות חבריות, לראיונות עבודה ללימודים ולישיבות עבודה נפוץ מאד. השיחות מתקיימות בzoom או בתוכנות אחרות. אך האם אתה יודע אילו דגשים משמעותיים יש לקחת בחשבון בעת שימוש במצלמה כדי להיראות במיטבך ? כדי ליצור רושם מתאים וכדי להימנע ממצבים מביכים ? לפניכם מספר דגשים אשר כדאי לקחת בחשבון לפני ניהול כל שיחה עם מצלמה.

שליטה בכלי הדיגיטלי
 • שליטה בהתחברות והתנתקות לתוכנה הנבחרת.
 • שליטה בהפעלה וכיבוי של המיקרופון.
 • שליטה בהפעלה וכיבוי של המצלמה.
 • שליטה בהפעלת נגישות קולית (קיצורי מקלדת של הפלטפורמה, קיצורי מקלדת של קורא מסך).  
 • שימוש מותאם עם קורא מסך כך שהחיווי הקולי לא יפריע לשאר המשתתפים בפגישה ו/או לנותן השירות.
 • שליטה בהחלפת רקע.
 • יכולת התמודדות עם תקלות טכניות וניתוקים באינטרנט.
אוריינטאציה והתמקמות בעת שימוש בפלטפורמה
 • מודעות להשפעת המרחק מהמצלמה על הנראות שלך בעיני המשתתפים בשיחה. (בפרט לאור העובדה שאנשים עם ראייה ירודה נוטים להתקרב כדי לראות טוב יותר את הנראה על המסך).
 • מודעות להשפעת כיוון ההסתכלות. (במיוחד לאור העובדה שאנשים עם שרידי ראייה פריפריאליים מטים את הראש כדי לראות).
 • מודעות לעובדה שבמצלמה רואים מקרוב יותר הבעות פנים מאשר בשיחה פנים אל פנים היכן שניתן יותר לשמור על מרחב אישי.  
 • מודעות "לתמונת ראי" במצלמה (חילופי ימין שמאל) – מה שישפיע גם על יכולת ההכוונה למיקום מדויק.
 • מודעות להשפעת הנראה דרך המצלמה על המשתתפים בשיחה.
 • כלים להפניית מבט לכיוון המצלמה ושמירה על "קשר עין".
 • כלים  להפניית הפנים והקול לכיוון המיקרופון ושמירה על "קשר קול" ועוצמת קול.
 • מודעות לחשיבות בחירת מרחק מותאם מהמצלמה בהתאם לנוכחים במפגש, למטרת המפגש, ולסיטואציה. (מיקום המצלמה לצורך שיעור ספורט בו נדרשת ראיית כל הגוף יהיה שונה מאשר בריאיון או בשיחה קבוצתית)
 • כלים לבחירת מיקום המצלמה בהתאם למטרת המפגש  התאמת המרחק ובחירת הגובה של המצלמה.
 • רכישת כלים להכוונה של אובייקט אותו רוצים להראות, (הכוונה של חפץ או מוצר מול המצלמה כדי לאפשר לבן או בני השיח לראות אותו).
 • רכישת כלים לתיאור של מיקום לצורך התמקמות תוך שימוש במושגי כיוון מתאימים ומדויקים כמו: ימין, שמאל, מימין ל… משמאל ל…
בחירת לבוש
 • בחירת לבוש מתאים לסיטואציה.
 • בחירת אביזרים מתאימים לסיטואציה ולנוכחים במפגש.
 • התאמה של היגיינה אישית (מראה שיער, איפור, גילוח וכדו').
בחירת רקע ועיצוב סביבה
 • קריטריונים לבחירת המיקום בהתאם לצורך בפרטיות או סודיות במפגש מעבר למיקום המיטבי של הקליטה. (בחירת חדר שניתן לסגור)
 • בחירת רקע מתאים לסיטואציה ולנוכחים במפגש.
 • מודעות למשמעות והשפעת הנעשה ברקע על המשתתפים בשיחה.
 • מודעות לרעשי הרקע הנשמעים ולמשמעותם. (כולל מודעות לאפשרות השתקת המיקרופון)
 • מודעות למראות מזדמנים ברקע (מישהו עובר בחדר ללא חולצה וכדו')
 • תאורה: מודעות להשפעה של מקור האור על המראה, מודעות להשתנות צבע העור בהתאם לסוג התאורה, מודעות לכיוון מקור האור ועוצמתו, מודעות לסנוור (כשיש מנורה חזקה מול המסך או מול חלון גדול בשעות היום), מודעות להשפעת תאורה צידית שמראה חלק אחד מהפנים כשהחלק השני נשאר מוצל.
קוד דיבור:
 • מודעות לקצב דיבור מותאם.
 • מודעות לטון דיבור בהתאם לסיטואציה ולנוכחים.
 • מודעות לסבב דיבור ולקיחת חלק בשיחה – כאשר המפגש כולל מספר אנשים.
 • שימוש בכלים טכנולוגיים ללקיחת מקום/זמן דיבור (לדוגמה, שימוש באייקון הרמת יד או שימוש בצ'ט).
דגשים כלליים:
 • מודעות ליתרונות ולחסרונות של שימוש במצלמה בעת שיחה.
 • מודעות להשפעה של מצלמה מכובה על המשתתפים האחרים בשיחה.

כתבה : ריטה לפיד, מנהלת מקצועית מגדל אור

הגהה : ליהי שיפי

פברואר 2022