להפעלת הקובץ – לחץ על כפתור "השמע באמצעות דפדפן

קובץ הקול שלפניך מציג מפגש מקוון אשר עסק בהיבטים שונים של נגישות מערכת הandoid, בהשתתפות במפגשי zoom.