קוראים יקרים

המידע שלפניכם, משמש חלק תרגולי, של נושא אחד מתוך סדרת סרטוני הדרכה ותרגול בנושא יישומים שונים בGmail. מטרת המידע היא חיזוק אוריינות דיגיטלית ושימושי מחשב למשתמשים עם לקות ראייה או עיוורון, בכל גיל.

קריאת תוכן הודעה 

 1. כל הודעות המייל החדשות שמתקבלות נמצאות בדואר הנכנס 
 1. כל הודעת מייל מוצגת בדואר הנכנס באופן הבא: שם השולח, נושא ההודעה, תצוגה חלקית של תוכן ההודעה ותאריך השליחה. 
 1. כדי לפתוח את ההודעה נלחץ עליה, או לחילופין נרד עם החץ עד ההודעה ונקיש enter
 1. המייל שנפתח, מוצג על כל המסך ולא נוכל לראות יותר את רשימת המיילים. 
 1. מעל לשטח הודעת המייל בחלקו העליון של המסך, מצוי סרגל של כפתורים, באמצעותם ניתן לבצע פעולות שונות שעל חלקם יוסבר להלן:

בחלקה העליון של הודעת המייל נראה את נושא ההודעה

בשורה הבאה נראה את הנמען או הנמענים, תאריך השליחה והשעה. 

בהמשך מוצג תוכן ההודעה. 

משמאל לתאריך, ישנו סרגל כפתורים קטן לפעולות שונות שעל חלקן יוסבר בסרטון הבא

מחיקת הודעת מייל 

 1. כאמור, מעל לשטח הודעת המייל בחלקו העליון של המסך מצוי סרגל של כפתורים באמצעותם ניתן לבצע פעולות שונות, ביניהם כפתור בצורת 'פח'.  
 1. באמצעות לחיצה על ה'פח' ניתן למחוק את הודעת המייל לאחר קריאתה, במידה ואין צורך לשמור אותה. 

דרך נוספת לבצע מחיקה של הודעת מייל, באמצעות לחצני המקלדת מבוצעת כדלקמן: 

 1. מעבר לשפה האנגלית באמצעות לחיצה על המקשים alt ו-shift 
 1. מחיקת ההודעה באמצעות לחיצה על מקש # (shift+3) 

חזרה למסך דואר נכנס 

 1. כדי לחזור למסך דואר נכנס באמצעות העכבר: בסרגל הכפתורים העליון, יש ללחוץ על הכפתור הימני ביותר שצורתו חץ הפונה ימינה.  
 1. כדי לחזור למסך דואר נכנס באמצעות המקלדת: יש לעבור לשפה האנגלית (alt ו-shift) וללחוץ בזה אחר זה על המקשים G ו-I. 
 1. במידה והתכתבנו עם השולח מספר פעמים, נראה שרשור של ההתכתבות. ככל שהשרשור יתארך, Gmail יציג את הודעת המייל הראשונה בהתכתבות ואת שתי ההודעות האחרונות. שאר ההודעות בהתכתבות יוסתרו בשורה אחת ומספר בצד ימין של השורה יציין את מספר המיילים המוסתרים. לחיצה על השורה תחשוף את כל שרשור המיילים.  
 1. לחילופין, ניתן להחליף את שפת המקלדת לאנגלית (alt ו-shift) וללחוץ על מקש ; (מקש ף) במקלדת. 

תרגול 

 1. לקרוא את ההודעה הראשונה בתיבת הדואר הנכנס 
 1. מצא/י הודעה קיימת בתיבת הדואר הנכנס מהחודש האחרון
 1. בחר/י הודעה שאין צורך לשמור אותה ומחק אותה מתיבת הדואר