תהליך בחינת התאמה וקליטה במקום עבודה לאדם עם עיוורון או לקות ראייה, הוא תהליך אשר מחייב הכנה וחשיבה על מגוון היבטים. ראיון העבודה הוא אחד מהם.

מפגש החשיפה שלפניכם, אשר התקיים במהלך אפריל 2021, עוסק בסוגיות מרכזיות ובדגשים לראיון עבודה מקצועי ומותאם.

בנוסף, עוסק המפגש בדגשים לראיון עבודה מקוון, אשר הפך שכיח בעת האחרונה בשוק התעסוקה