oref

מה הוא האופן שבו יש לפעול, בהתאם למיקום שבו אנו שוהים, כאשר מקבלים התרעה על רעידת אדמה, או מבחינים בסימנים המעידים על רעידת אדמה – במבנה, בחוץ, ברכב ובקרבת חוף הים

בתוך מבנה

אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות – צאו מיד לשטח פתוח

אם לא ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות  – היכנסו לממ"ד והשאירו את הדלת והחלון פתוחים.

אם אין ממ”ד –  צאו לחדר המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת עד ליציאה מהבניין. אין להשתמש במעלית.

רק אם לא ניתן לפעול כך  שבו בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד והגנו על הראש באמצעות הידיים

במקרה של נסיעה ברכב

עצרו מיד בצד הדרך וחכו בתוך כלי הרכב עד שרעידת האדמה תיפסק – הרכב מגן עליכם.

הימנעו מעצירה מתחת לגשר, על מחלף, בקרבת מבנים או מתחת למדרון תלול מחשש לקריסתם, והתרחקו מהם ברכב או ברגל.

בסביבה החיצונית

הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם

בקרבת חוף הים

התרחקו מיד מחוף הים קילומטר אחד לפחות או עלו לקומה רביעית ומעלה, מחשש שיגיע צונאמי ויציף את החוף.

הסתייעו בשילוט המורה על דרכי המילוט אל אזורי הכינוס המסומנים

דגשים חשובים

התייחסו לכל רעידת אדמה כאל רעידת אדמה חזקה ועברו מיד למקום בטוח בהתאם להנחיות.

גוננו על עצמכם באופן הבא: כרעו על הברכיים, היצמדו לקרקע והגנו על הראש באמצעות הידיים

אין להשתמש במעלית בזמן רעידת אדמה ולאחריה, אין לעמוד תחת משקוף ואין להיכנס למקלט תת קרקעי

אם אתם בכיסא גלגלים – נעלו אותו והגנו על הראש

אם ניתן, קחו אתכם את תיק החירום המשפחתי שהכנתם מבעוד מועד

התרחקו ככל האפשר ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם

התעדכנו בהודעות המופצות באמצעי התקשורת והמתינו להנחיות נוספות

מתוך אתר פורטל חירום לאומי

ינואר 2022

oref