לפניכם הרציונל השיקומי של מרכז מגדל אור

המסמך כולל ידע תיאורטי ופרקטי המבוסס על שירות מכוון אדם. מטרתו להציב את האדם – מקבל השירות – במרכז, בכלל ההתערבויות השיקומיות במגדל אור.
הרציונל מתמקד בכוחות הקיימים אצל מקבל השירות ובתפיסת מקבל השירות כשותף מלא בתהליך.

במסמך משולבים מספר קישורים :

  • קישורים למאגרי ידע מקוונים חיצוניים
  • קישורים פנימיים – למידע ארגוני פנימי, קישורים אלה פעילים רק לבעלי הרשאות מצוות מרכז מגדל אור
  • קריאה מפרה

ריטה לפיד, מנהלת מקצועית , מגדל אור

לקריאה: רציונל שיקומי מרכז מגדל אור