תהליך השתלבותו של ילד/ה בגיל הרך עם לקות ראייה או עיוורון במסגרת הגן, הוא תהליך הדורש ידע מקצועי ורגישות רבה מצד כל המעורבים בתהליך: איש המקצוע, ההורה וכמובן הילד/ה עצמו/ה.

מה היא המורכבות של תהליך זה? מה היא השפעתו של השילוב על הילד? על סביבתו החברתית? מה הם הדגשים להורה על מנת לחזק את הילד בבואו להתמודד עם שלב זה?

בשאלות אלה ואחרות עוסקת ההדרכה שלפניכם.

הדרכה זו פותחה בשילוב וחשיבה משותפת של מרכז מגדל אור, גני אלי"ע ועמותת "אופק לילדינו", ארגונים אשר מלווים ומחזקים תהליכי השתלבות אלה מול כל המעורבים בתהליך השתלבותו של הילד/ה בגן.