כיצד ליטול מינון מדויק של תרופות?

חשוב ביותר למדוד את המינון המדויק של תרופה לפי הוראות הרופא. שימוש במינון לא מדויק עלול לגרום לנזקים בריאותיים. בנוסף, כדי שהתרופה תספיק למשך הזמן שעליך ליטול אותה יש להקפיד שחלקה לא ילך לאיבוד.

 1. חשוב להוציא את הגלולה מהחפיסה באופן יעיל ובטוח כדי שלא תתגלגל על הרצפה ותהייה בהישג ידם של ילדים. כדי להימנע מסכנה זו יש לפעול לפי הכללים הבאים:
 • להוציא את הגלולה מתוך החפיסה מעל צלחת עמוקה או מגש עם שוליים גבוהים.
 • לכוון את הפעולה לאמצע הצלחת או המגש.
 • אנשים עם לקות בראייה יכולים להשתמש בצלחת או מגש בצבע ניגודי לצבע התרופות.
 • תאורה מקומית באזור ביצוע הפעולה יכולה לסייע לאנשים עם שרידי ראייה.
 • לפני נטילת התרופות מוצע לספור את מספרן כדי לוודא שלא חסרה גלולה. במקרה וחסרה – מומלץ להיעזר באדם רואה כדי לוודא שלא נפלה לרצפה.
 1. חשוב ליטול את המינון המדויק של תרופה – על פי ההמלצה של הרופא. כדי למדוד את המינון המדויק יש להשתמש בכללים ובאמצעי העזר הבאים:
 • חצית גלולה – ניתן לבצע הפעולה ע"י חוצה כדורים אשר באמצעות תער חד מצליח לדייק את החיתוך. השימוש בחוצה כדורים עלול להיות מסוכן אם לא מכירים היטב את המכשיר ואם לא מקפידים על כללי זהירות. להרחבה אודות חוצה כדורים
 • טיפות לבליעה – יש להקפיד על ספירת מס' הטיפות. ניתן לספור את הטיפות כאשר מטפטפים אותן על האצבע: יש להניח האצבע מעל כף ולבלוע את הטיפות שטופטפו על האצבע ולהוסיף את אלה שגלשו לכף.
 • טיפות עיניים – כדי שהטיפות יגיעו לייעדן בעין ניתן להסתייע בעזר ששמו מאחז טיפות המאפשר לכוון את הטיפות ביעילות. כדי להשתמש ביעילות בעזר צריך להכיר אותו ולשלוט בטכניקה. להרחבה אודות מאחז לטיפות.
 • סירופ לשתייה – מינון מדויק ניתן למדוד בעזרת במזרק. ניתן לחרוץ על בוכנת המזרק את המינון הרצוי של התרופה ובאמצעות מישוש לאתר את המינון. שימוש יעיל ובטוח בדרך זו מחייב שליטה מלאה בטכניקה.

מאת ריטה לפיד, מנהלת מקצועית במגדל אור. 

אם אינך מצליח למדוד באופן יעיל את מינון התרופות, אם אינך מרגיש עדיין בטוח בפעולה או אם אתה רוצה להכיר היטב את העזרים המוצעים בתדריך זה – כדאי שתפנה לשירות ההדרכה שיקומית.


לחץ כאן לשירותי ההדרכה השיקומית