על פי תקנות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 , על כל נותן שירות ציבורי מחויב לשירות נגיש, שוויוני ומכבד. יתרה מכך, על כל מעסיק לוודא כי צוות נותני השירות של ארגונו עוברים במהלך קליטת בארגון התנסות חווייתית על מנת לחזק פרקטיקות של מתן שירות נגיש.

סדנת "נגישות בגובה העיניים" המקוונת שלפניכם, פותחה והונחתה בפועל ע"י צוות הנגישות של מרכז מגדל אור.

מרץ 2021