מטרת העזר:

שעון היד בעל חיווי קולי מאפשר באמצעות לחיצה אחת לקבל מידע קולי לגבי השעה בכל רגע נתון וכן לכוון שעון מעורר.

תיאור העזר:

 • השעון בעל חלק מרכזי הכולל צג דיגיטלי המראה את השעה – בעל מרקם חלק, מעליו נמצא רמקול שמע, דרכו אנו שומעים את הכרזת השעה.
 • בצידי השעון קיימים 4 כפתורים שניתן לחוש בהם. להרחבה על שימוש בחושים ראה בתדריך על שימוש בחושים מפצים

לחצן שקוע מצד שמאל -MODE

 • לחיצה והשמעת צפצוף אחד תאפשר כיוון שעון רגיל.
 • לחיצה והשמעת 2 צפצופים תאפשר כיוון שעון מעורר.
 • לחיצה עם השמעת 3 צפצופים תאפשר קיבוע שעון רגיל.

לחצן בולט מצד שמאל – (HOUR(H

משמש לכיוון שעות בלבד. (בעת כיוון השעון או המעורר).

 • לחיצה וצפצוף אחד יגרום לביטול השעון המעורר
 • לחיצה עד לשלושה צפצופים תגרום להפעלת השעון מעורר
 • בנוסף לחיצה על הלחצן תגרום להשתקת השעון המעורר כאשר הוא מצלצל.

3 . לחצן בולט עליון מצד ימין- T) TALKING)

 • לחיצה על כפתור זה מאפשר לשמוע את השעה.

4. לחצן בולט תחתון מצד ימין – (MINUTE ( M     

מיועד לכיוון הדקות. (בעת כיוון השעון או המעורר).

 • לחיצה עליו עם צליל אחד תגרום לביטול כריזה קולית בכל שעה עגולה.
 • לחיצה עליו והשמעת 3 צפצופים תגרום להפעלת כריזה קולית בכל שעה עגולה.

בצידו האחורי מכסה עם  4 ברגים קטנים ומאחורי המכסה נמצאת הסוללה.

סוללה1 : XLR1130  1.5V

לשעון 2 רצועות לצורך ענידה על היד.

כיוון שעון רגיל :

 1. לחיצה על כפתור שקוע לשמיעת צפצוף אחד בלבד – מאפשר כיוון שעון.
 2. לחיצה על כפתור שמאלי בולט (H) לכיוון השעות. כל לחיצה מעבירה קדימה שעה אחת.
 3. לחיצה על כפתור ימני תחתון (M) כדי לשנות דקות. כל לחיצה מעבירה דקה קדימה.
 4. לחיצה על הכפתור השקוע לקיבוע של השעה המכוונת עד השמעת 3 צפצופים.

כיוון שעון מעורר :  

 1. לחיצה על כפתור שקוע עד לשמיעת 2 צפצופים.
 2. כיוון השעות בעזרת לחצן H.
 3. כיוון הדקות בעזרת לחצן M.
 4. לחיצה על הכפתור השקוע לקיבוע השעון המעורר המכוון עד להשמעת 3 צפצופים.

 ביטול ההפעלה של השעון המעורר :   

 • לחיצה אחת על כפתור שמאלי בולט ( H ) עד השמעת צפצוף אחד.
 • השתקת המעורר כאשר הוא מצפצף – ע"י לחיצה על כפתור שמאלי בולט ( H ).

 הפעלת כריזה קולית בכל שעה עגולה :  

 • לחיצה על כפתור ימני תחתון ( M ) עד להשמעת 3 צפצופים.

  ביטול כריזה קולית :

 • לחיצה על כפתור ימני תחתון עד להשמעת צפצוף אחד.

יתרונות:

 • מתאים לכל גיל
 • פשוט לשימוש
 • ללא בטריות

אתגרים:

 • אינו עמיד במים
 • מחייב שליטה בכפתורים 
 • ייתכן מצב בו יופעל השעון המעורר או תופעל את אופציית הכריזה הקולית שלא במתכוון

אפשרויות רכישה:

את העזר ניתן לרכוש במקומות הבאים:

 • מרכז לעיוור  – לחץ כאן,
 • אתרי אינטרנט שונים.
 • חנויות שעונים ברחבי הארץ.

נכתב על ידי  ריטה לפיד, מנהלת מקצועית , מגדל אור

יולי 2020

מעוניין להכיר לעומק את העזר ואת טכניקת השימוש בו, וכן ללמוד על עזרים נוספים שיאפשרו לך לתפקד באופן עצמאי ובטיחותי: