תמצות תרגום מאמר של קטרין מ. ברגרון, אוניברסיטת קוויבק, מרי-שנטל וונט-דפלק, בי"ס לאופטומטריה, אוניברסיטת מונטריאל, מוסד נצרת ולואיס-ברייל, קנדה המרכז למחקר אינטרדיסיפלינרי לשיקום, 2013

חמשת שלבי עיבוד האבל במגבלת ראייה: 

מטרת המחקר היא לבחון את אופן ההסתגלות של חולים שאובחנו עם לקות ראייה. אופן ההסתגלות נבחן לפי מודל התיאורטי של קובלר-רוס.  המחקר חשף שחולים שחיו עם לקות ראייה למעלה משנתיים הגיעו לרמת קבלה משמעותית גבוהה יותר ורמות הכחשה פחותות בהשוואה לחולים שרק לאחרונה חוו אובדן ראייה (פחות משנתיים). נמצא גם שהקבלה היתה בעלת קשר חיובי עם רווחה. 

משתתפי המחקר– 700 משתתפים שגוייסו באיזור מונטריאול שבקנדה.

המודל התיאורטי: המודל המסורתי בן חמשת השלבים של אבל מציין כי אנשים עוברים מהכחשה לקבלה כאשר הם מתמודדים עם אובדן . מודל תיאורטי זה, פותח בעבודה של קיבלר-רוס עם חולים במחלה סופנית, והותאם לחוויות אובדן שונות מחוץ לקונטקסט המקורי שלו, כמו בהתחלה של מחלות או סיום יחסים משמעותיים. 

השלב הראשון של מודל אבל זה הוא מנגנון ההגנה של הכחשה, לפיו המציאות של מה שקורה מוכחשת. השלב השני הוא כעס; כאן, אנשים לא שקטים רגשית ויכולים לכעוס על עצמם או על אחרים.

השלב השלישי הוא מיקוח, במסגרתו הפרט מנסה להשיג פשרה עם צורה מסויימת של אמונה.

השלב הרביעי הוא דכאון, כאשר הפרט מרגיש עצב, צער, פחד ואי בטחון.

בסוף, השלב חמישי של המודל הוא קבלה, והיא מופיעה כאשר הפרט מגיע לפשרה עם מצבו.

 לקות ראייה הוא מצב אובדן בריאותי (ופונקציונלי) כרוני חמור ולכן משברי בהגדרה. מודל האבל יושם למקרה של לקות ראייה בהתבסס על הרציונל שטראומה של אובדן ראייה אינה שונה באופן בסיסי מהסתגלות לכל משבר משמעותי אחר. קובלר-רוס (1970) מציינת כי הסדר של חמשת השלבים אינו כרונולוגי אך יחד עם זאת, מי שמתמודד בתהליך עיבוד אבל או אובדן יחווה את כל השלבים האלו בסדר שלו, שכן המסע הרגשי לעיבוד אובדן הוא מאד אינדיבידואלי.

Catherine M BergeronMarie-Chantal Wanet-Defalque

Psychological adaptation to visual impairment: The traditional grief process revised

First Published January 23, 2013 Research https://doi.org/10.1177/0264619612469371