כתבו: ליטל ברלב,  נורית גדג',  כרמל בן דור, דפנה הרן

המחקר נערך במימון משותף של משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר, ג’וינט ישראל-אשלים ומכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל

בסקירה זו נבחנו תשעה כלי מחקר, שנעשה בהם שימוש בעולם ושניים שנעשה בהם שימוש בישראל, שמטרתם לאתר ילדים עם מוגבלות. מן הסקירה עלו כמה ממצאים.

 1. אין בנמצא כלי מחקר מרכזי ומקובל לאיתור ילדים עם מוגבלות.
 2. קיימת שונות רבה בהגדרת מוגבלות בקרב ילדים במדינות שונות בעולם ובין מתודולוגיות המחקר.
 3. קיימת חפיפה בין חלק מתחומי התפקוד והמוגבלות בכלי המחקר השונים, אך עם זאת עלה הצורך בחשיבה ובפיתוח שאלות שמטרתן איתור ילדים עם מוגבלות, על פי צורכי האוכלוסייה הנחקרת בישראל ומאפייניה.

על בסיס סקירה זו ובהתאם לשיטת המחקר המקובלת בעולם, שעל פיה הורים משיבים לשאלון על אודות ילדיהם, פותח ה-BCDSQ   Brookdale Child Disability Screening Questionnaire  כלי מדידה המיועד לאיתור ילדים עם מוגבלות.

גיבוש השאלון לוּוה גם בהתייעצות רחבה עם אנשי מקצוע מתחום המוגבלויות, עם הורים לילדים עם מוגבלות ועם צעירים עם מוגבלות. בדרך זו התוודע צוות המחקר לשפה, למונחים ולחוויות של ילדים עם מוגבלות ושל בני משפחותיהם. מהלך זה תרם משמעותית לדיוק בבחירת תחומי המוגבלות הכלולים בשאלון ולטיוב של ניסוחי השאלות.

השאלות ב- BCDSQ מבוססות על שאלות קיימות בשני סקרים:

 1. שאלון הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
 2. שאלון ה- .Eurostat .

השאלות כוללות התייחסות ספציפית למגבלה פיזית, קוגניטיבית, חושית או נפשית וכן שאלות

המתייחסות להאם  המוגבלות מגבילה או מקשה על הילד לבצע פעילויות יום-יומיות שרוב בני גילו עושים.

לסיכום, קריטריון הסף המוצע להגדרת הורה לילד עם מוגבלות הוא מי שעונה על לפחות אחד מן התנאים שלהלן:

 • מדווח על לקות/נכות/מוגבלות או בעיה בריאותית או פיזית שמאוד מקשה או די מקשה על הילד לבצע פעילויות יום-יומיות שרוב בני גילו עושים
 • מדווח על אחת משתי דרגות הקושי החמורות ביותר בתחום מוגבלות אחד לפחות מבין המוגבלויות האלה: מוגבלות ראייה,מוגבלות שמיעה או מוגבלות פיזית.
 • מדווח על לקות למידה/הפרעת קשב וריכוז, מוגבלות נפשית, מחלה כרונית או מוגבלות תקשורתית שמאוד מקשה או די מקשה על הילד לבצע פעילויות יום-יומיות שרוב בני גילו עושים.
 • מדווח על הפרעה על רצף האוטיזם, או על מוגבלות שכלית-התפתחותית, או על עיכוב התפתחותי, או על הפרעת התנהגות.
 • מדווח על לימוד במסגרת של החינוך המיוחד או במעון יום שיקומי .
 • מדווח על קבלת גמלת ילד נכה.
 • מדווח על לקות/נכות/מוגבלות שלא הוזכרה בשאלות הקודמות ושמאוד מקשה או די מקשה על הילד לבצע פעילויות יום-יומיות שרוב בני גילו עושים.

כדי לקרוא את המאמר בשלמותו ניתן להיכנס לקישור הבא:

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/04/Heb_Report_820_updated.pdf

סיכמה

ריטה לפיד, מנהלת מקצועית, מגדל אור

יולי 2020