אנשים עם לקות ראיה כמו אנשים רואים בעת חירום לעיתים צריכים להתפנות מהסביבה הרגילה אותה הם מכירים ומתפקדים בה באופן עצמאי. לעיתים הם זקוקים לסיוע של אנשים רואים יותר מאשר הם נזקקים לסיוע שכזה בשגרה, סיוע בנושאים כמו איסוף מידע ייעודי לתקופת החירום שלא תמיד נגיש לאוכלוסייה זו, סיוע בקניית מצרכים ותרופות ועוד. להלן מספר עקרונות בסיסיים לתקשורת ולליווי ולסיוע בהליכה בעת הזו.

תקשורת מילולית מותאמת

תקשורת נכונה עם אדם עם לקות בראייה או עיוורון, היא תנאי קריטי עבורו להבנה ברורה של הוראות, להשתלבותו במסגרת בה הוא נמצא ולקידום עצמאותו .

 תקשורת נכונה כוללת מרכיבים מילוליים ובלתי מילוליים של עשה ולא תעשה, מהם הדגשים לתקשורת מילולית מותאמת?

 • אם רצונך לסייע לאדם במקרה ספציפי- שאל תחילה אם זקוק לעזרה.
 • אם אדם מבקש סיוע- שאל תחילה מהו הסיוע המדויק לו הוא זקוק. אל תשער ותחליט מהו הסיוע אותו הוא צריך.
 • דבר בקול טבעי (אל תצעק!) הנטייה לעיתים להגביר את הקול איננה נחוצה כלל. 
 • הצג את עצמך (שם, תפקיד ומידע רלוונטי אחר) במקום לתת לאדם לנחש מי אתה.
 • בפנייתך  לאדם ספציפי עם מוגבלות בראייה אשר נמצא בקבוצה הסב את תשומת ליבו ע"י ציון שמו.
 • דבר אל האדם ישירות ולא אליו דרך המלווה.
 • עמוד בצד שבו האדם יכול לראות אותך ומעשיך במינימום מאמץ.

אופי ההנחיות מילוליות:

 • תאר מילולית את הסביבה החברתית והפיסית שאליה אגיע .
 • השתמש בהוראות והגדרות מדויקות (כיוון: ימינה/שמאלה, הערכת מרחק וכדומה)
 • הימנע ממילים כלליות שאין להן משמעות לאדם שאינו רואה ("שם", "את זה")
 • אל תחשוש משימוש במילים יומיומיות כמו "תראה", "תסתכל" – אילו ביטויי לשון מקובלים
 • אל תשאיר אדם עם עיוורון לדבר אל עצמו, אם אתה מתרחק ממנו-תיידע אותו.

עקרונות בליווי וסיוע בהליכה

 • קיימת טכניקת הובלה בטיחותית אשר מאפשרת לכם ללכת בבטיחות. הטכניקה כוללת מספר דגשים:
 • שאל תחילה אם זקוק לסיוע בהליכה ולאן צריך להגיע.
 • הצע לו לאחוז במרפק שלך לפי המודגם בתמונה הבאה
hend
 • לך לפניו צעד אחד קדימה. מרחק זה שנוצר בניכם חשוב לבטיחות. הוא מונע שתתקלו זה בזה בעת ההליכה, ומאפשר לך כמוביל להושיט יד בזריזות קדימה לפני האדם עם לקות הראייה כדי לחסום את המשך דרכו ולמנוע נפילה שלו.  
hend

 • התאם את קצב הליכתך לקצב ההליכה של האדם עם הלקות בראייה.
 • המנע מלאחוז במקל הנחייה ולעולם אל תמשוך במקל הנחייה שלו.
 • הימנע מלתת הוראות לכלב הנחייה שלו או מאחיזה בריתמת הכלב.
 • אין להשאיר אדם במרחב לא מוכר ללא אחיזה במשהו יציב כמו מעקה, קיר וכדו' אשר ישמשו כעוגן לאוריינטציה.
 • ספק לאדם פרטים על מקור רעשים סביבתיים.
 • שים לב בהובלה אם אין מכשולים בגובה הראש של האדם עם לקות הראייה. מכשולים כמו ענפים וכדו'.

כתבה : ריטה לפיד, מנהלת מקצועית תחום תפקודי

אוקטובר 23