קליטת עובד עם לקות ראייה או עיוורון הוא תהליך מאתגר. הן לארגון הקולט והן לאדם. המפגש שלפניכם מציג מספר מעומדים לעבודה אשר עברו תהליך זה בצורה משמעותית ומלמדת. צפייה או הקשבה למקרים והאתגרים אשר עמדו לפניהם, מחזק את ההבנה לגבי הדרוש מהמועמד בתהליך זה.

המפגש התקיים כחלק מאירועי הblind day – יום קידום המודעות לעיוורון ולקויות ראייה