נכתב ע"י Sophie Chien-Huey Chang and James Schaller

מועד פרסום – Journal of Visual Impairment & Blindness, February 2000

במאמר מופיע מחקר איכותני אשר בוחן את התפיסות של 12 מתבגרים עם לקויות ראייה לגבי התמיכה החברתית שהם מקבלים מהוריהם.

המידע נאסף מראיונות עומק, סיכומי שטח, יומני תיעוד, תצפיות לא פורמליות וסדר יום של אירועי חיים. נושאים שעלו חשפו תהליכים, בהם משתתפים קיבלו תמיכה רגשית, תמיכה אינפורמטיבית ותמיכה מוחשית.

ממצאי המחקר:

  • משתתפים הגדירו תמיכה שוטפת שקיבלו מההורים כהרגשה שאתה מוערך. שלושה סוגי תמיכה השפיעו על תפיסות המשתתפים את היותם מוערכים: רגשית, אינפורמטיבית ומוחשית.
  • תמיכה רגשית-משתתפים דיווחו שהם מוערכים כאשר הם באופן עקבי התקבלו ונאהבו על ידי הוריהם, כמו גם השתתפו בפעילויות משפחתיות. תפיסות של תמיכה מהוריהם חשפו שלושה מרכיבים מרכזיים של תמיכה רגשית: שיהיה לך מקום בטוח, שתהיה נכלל ושרגשותיך יוכרו.
  • תמיכה אינפורמטיבית-הורים סיפקו תמיכה אינפורמטיבית לגבי לקות ראייה, מידע ושיקוף ההתנהגות של המתבגר ביחסיו עם חברים (כולל רואים) ועניין אישי. מידע שהוצג כהצעה שניתן לאמץ/לקחת ולא כחובה-נתפש כמסייע. בדרך זו, הורים כיבדו את הצורך של ילדם בעצמאות ובקבלת החלטות, ובו זמנית שמרו על חיבור עמם.
  • תמיכה מוחשית– מתייחסת לאספקת משאבים, שירותים או חומרים. הורים סיפקו תמיכה בדרכים שקשרו את בנם או ביתם עם משאבים ובו בזמן כיבדו את הבחירות והאינטרסים שלהם. משתתפים ציינו את עזרת הוריהם בהשגת שירותים כמקור תמיכה חשוב אשר חיזק את האמונה שעם תמיכה מתאימה, ניתן לעשות כל דבר שחבריהם הרואים, יכולים לעשות.
  • מחקר זה מראה שהורים עשויים להידרש לתמיכה מאנשי מקצוע לפני שהם יכולים לספק תמיכה לילדיהם.

עוד על הממצאים ולקריאת המאמר לחץ כאן : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0145482X0009400202

סיכמה: ריטה לפיד, מנהלת מקצועית, מגדל אור

נובמבר 2021