המפגש המקוון שלפניך פותח והונחה ע"י צוות משותף של מרכז מגדל אור, עמותת אלי"ע ועמותת אופק לילדנו. מרץ 2020