מפגש זה התקיים במסגרת פעילות Blind Day 2020
בשיתוף פעולה בין מרכז מגדל אור לבין קרן רשי , מפעילת תכנית Techsoup ישראל

לייעוץ ושירותי הנגשה עבור ארגונים במגדל אור: