מערכת הפעלה מסוג windows 10, כוללת מספר יישומים המאפשרים חיזוק שימוש נגיש ומתואם למשתמש עם לקות ראייה ואף עיוורון מלא. לפניכם מידע וסרטון אודות היישום "זכוכית המגדלת", אשר מאפשר הגבלה והתאמה של מידע כתוב אשר מוצג על מסך המחשב

תאריך עדכון ותיקוף : מאי 2023