מערכת ההפעלה windows 10 כוללת מספר יישומים המאפשרים חיזוק שימוש נגיש ומתואם למשתמש עם לקות ראייה ואף עיוורון מלא.

לפניכם הדגמה של זכוכית המגדלת, המשולבת במערכת הפעלה זו.