עבור הצעיר עם עיוורון או לקות ראייה יצירת תמונת עתיד היא שלב מרכזי במסלול חייו. מה הן התוכניות אשר מטרתן היא קידום הצעיר וחיזוק השתלבותו ועצמאותו בדיור, בתהליכי רכישת השכלה ומציאת עבודה ?

לפניכם המצגת אשר מציגה אתה תוכניות מרכז מגדל אור לקידום עצמאותו של הצעיר/ה

לצפייה והורדת מצגת בשפה העברית- לחץ כאן

לצפייה והורדת מצגת בשפה הערבית – לחץ כאן

אפריל 2023